Hlavná stránka Napíšte nám Materská škola Farnosť Haligovce Olympiáda bez hraníc Verzia pre mobily Suplovanie
Poplatky za stravu od šk. roku 2008/2009 Poplatky za stravu od 01.03.2010 Poplatky za stravu od 01.09.2011 Poplatky za stravu od 01.01.2013 Poplatky za stravu od 01.01. 2015

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu od šk. roku 2008/2009

Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie
Na základe § 5 ods. 6 písm. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov  
stanovujem
hodnotu jedla a úhradu za stravu žiakov a dospelých osôb v zariadení školského stravovania v ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, pre školský rok 2008/2009 nasledovne:
                                                                                                          KONVERZNÝ KURZ: 1 € = 30,1260 Skk

MŠ denné 

D

Obed

OI

S P O L U

Úhrada
Sk

Úhrada

( stravníci od 2 - 6 rokov )

príspevok na nákup potravín

7

17

6

30

30

1,00

príspevok na prevádzku

1

1

1

3

3

0,10

cena stravy

8

18

7

33

33

1,10

Základná škola

 

Obed

 

 

Úhrada
Sk

Úhrada

(stravníci od 6 -11 rokov)

príspevok na nákup potravín

25

 

 

25

0,83

príspevok na prevádzku

2

 

 

 

2

0,07

cena stravy

27

 

 

 

27

0,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola

 

Obed

 

 

Úhrada
Sk

Úhrada

(stravníci od 11 -15 rokov)

príspevok na nákup potravín

27

 

 

27

0,90

príspevok na prevádzku

2

 

 

 

2

0,07

cena stravy

29

 

 

 

29

0,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola

 

Obed

 

 

Úhrada
Sk

Úhrada

(zamestnanci školy)

celková cena stravy

66

 

 

66

2,19

príspevok na nákup potravín

30

 

 

 

30

1,00

príspevok na prevádzku

36

 

 

 

36

1,19

príspevok zamestnaváteľa - 55%

36

 

 

 

36

1,19

príspevok zo soc. fondu

4

 

 

 

4

0,13

poplatok zamestnanca

26

 

 

 

26

0,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola

 

Obed

 

 

Úhrada
Sk

Úhrada

(cudzí stravníci)

celková cena stravy

66

 

 

66

2,19

príspevok na nákup potravín

30

 

 

 

30

1,00

príspevok na prevádzku

36

 

 

 

36

1,19

Stravovanie pre žiakov a dospelých v ZŠ s MŠ KP v Haligovciach zabezpečujeme v školských jedalniach výdajom 
hlavného jedla s polievkou na základe realizovanej platby.
Výber za stravu sa bude uskutočňovať každú stredu do 15 dňa predchádzajúceho mesiaca.
Vracanie preplatkov realizujeme na konci školského roka. 
Odhlasovanie stravy je možné do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa u vedúcej šk. jedálne.
V prípade choroby stravníka bude jedlo aktuálneho dňa vydané do donesených obedových nádob.
Úhrada za stravu pre deti a žiakov v ŽM a v HN:

MŠ denné 

D

Obed

OI

S P O L U

Úhrada
Sk

Úhrada

( stravníci od 2 - 6 rokov )

cena stravy

7

17

6

30

30

1,00

poskytnutá dotácia

7

14

5

26

26,51

0,88

príspevok na prevádzku

1

1

1

3

3,31

0,11

doplatok rodiča

1

4

2

7

6,82

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola

 

Obed

 

 

Úhrada
Sk

Úhrada

(stravníci od 6 -11 rokov)

cena stravy

25

 

 

25

0,83

poskytnutá dotácia

24

 

 

 

24

0,80

príspevok na prevádzku

2

 

 

2

0,07

doplatok rodiča

3

 

 

3

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola

 

Obed

 

 

Úhrada
Sk

Úhrada

(stravníci od 11 -15 rokov)

cena stravy

27

 

 

27

0,90

poskytnutá dotácia

26

 

 

26

0,87

príspevok na prevádzku

2

 

 

 

2

0,07

doplatok rodiča

3

 

 

3

0,10

Haligovce, 26.8.2008
Ing. Miroslav Poláček
                  riaditeľ školy